Hi, 欢迎访问门门
登录 | 注册
 • IOS
 • Android
品牌:
 • 同仁堂
 • 同仁堂(trt)
 • 晗青堂
 • 伟博
 • 享轻春
 • 杞里香
 • Richdays
 • 乐家老铺
 • 贤哥
 • 固本堂
 • 京东优选
 • 恋潮
 • 百瑞源
 • 怀赖
 • 早康
 • 修正
更多
保质期:
 • 12个月
 • 18个月
 • 24个月
 • 6个月
 • 3年
 • 5年
 • 60天
 • 12
 • 9个月
 • 10年
 • 8个月
 • 9999天
 • 18
 • 10个月
 • 120天
 • 7200天
 • 11月
 • 366天
 • 6月
 • 1000天
 • 2160天
 • 4个月
 • 540日
 • 546天
更多
净含量:
 • 150g
 • 250g
 • 500g
 • 120g
 • 100g
 • 201-500g
 • 50g
 • 250克
 • 300g
 • 500克
 • 200g
 • 0-200g
 • 0-500g
 • 1g
 • 100克
 • 25g
 • 90g
 • 20g
 • 450g
 • 501g-1kg
 • 180g
 • 1
 • 150克
 • 30g
更多
包装:
 • 盒装
 • 罐装
 • 袋装
 • 礼盒装
 • 瓶装
 • 箱装
 • 散装
 • 组合装
 • 赠品装
 • 试用装
 • 简装
 • 桶装
 • 便携式
 • 整箱装
 • 坛装
 • 塑膜包装
 • 定量包装
 • 独立
 • 纸包装
 • 密封袋
 • 独立装
 • 碗装
更多
类型:
 • 红枸杞
 • 面条
 • 组合型花草茶
 • 菊花茶
 • 组合装
 • 蔬菜类
 • 独立茶饮
 • 肉鱼类
 • 黑枸杞
 • 加钙加锌类
 • 八宝茶
 • 五宝茶
 • 红糖姜茶
 • 参片
 • 玫瑰花茶
 • 枸杞茶
 • 人参
 • 膳食营养补充剂
 • 枸杞
 • 桂圆红枣枸杞茶
 • 金银花茶
 • 决明子枸杞茶
 • 红枸杞原浆
更多
储存方法:
 • 1
 • 阴凉干燥处
 • 常温
 • 干燥
 • 阴凉处/密封
 • 密封保存
 • 阴凉处
 • 避光
 • 冷藏
 • 密封/置阴凉干燥处
 • 密封
 • 阴凉干燥处/密封保存
 • 密封干燥处
 • 冷藏 0-4℃
 • 避光保存
 • 阴凉干燥处或冷藏
 • 防潮
 • 阴凉干燥处密封保存
 • 见产品外包装
 • 通风
 • 冷藏或阴凉干燥处
 • 密封置于阴凉干燥处
 • 通风干燥处
 • 保持干燥
更多
口味:
 • 猪肝枸杞味
 • 原味
 • 混合
 • 牛肉番茄味
 • 鸡肉香菇味
 • 甜味
 • 菠菜味
 • 葡萄味
 • 黑米紫薯味
 • 卤味
 • 三文鱼蔬菜味
 • 南瓜味
 • 香辣味
 • 鳕鱼胡萝卜味
 • 鸡肉味
 • 南京同仁堂五宝茶
 • 均色
 • 猪肝蔬菜味
 • 芝麻味
 • 西兰花香菇味
 • 话梅味
 • 鸭肉味
 • 5红即食燕麦
 • 一盒
更多
是否含盐:
 • 含盐
 • 无盐
综合排序
优惠返
历史低价
降价榜
降幅榜
价格
-
共找到13260 商品
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10