Hi, 欢迎访问门门
登录 | 注册
 • IOS
 • Android
品牌:
 • 文轩
 • 999
 • 中国医药科技出版社
 • 伊可新
 • 江中
 • 葵花
 • 达因
 • 迪巧
 • Bookuu
 • 丁桂
 • 人民卫生出版社
 • 仲景
 • 信龙
 • 健兴
 • 健康
 • 冯了性
更多
有效期限:
 • 2年
 • 3年
 • 4年
 • 2023.02.28
 • 30个月
 • 2023.03.31
 • 2022.12.31
 • 2023.04.30
 • 2023.05.31
 • 2023.06.30
 • 2023.08.31
 • 2023.11.30
 • 2023.07.31
 • 2023.01.31
 • 2022.10.31
 • 2025.02.28
 • 2024.02.29
 • 2025.01.31
 • 2025.03.31
 • 2025.06.30
 • 2022.11.30
 • 2023.09.30
 • 2024.09.30
 • 2022.09.30
更多
退单率:
 • 0.0%
 • 0.2%
 • 0.3%
 • 0.4%
 • 0.1%
 • 0.5%
 • 0.6%
 • 0.8%
 • 0.7%
 • 0.9%
 • 1.1%
 • 1.0%
 • 1.4%
 • 1.3%
 • 1.2%
 • 1.7%
 • 1.6%
 • 1.5%
 • 2.0%
 • 1.8%
 • 1.9%
 • 2.4%
 • 2.6%
 • 2.7%
更多
剂型:
 • 薄膜衣片剂
 • 颗粒剂
 • 合剂
 • 片剂
 • 贴剂
 • 糖浆剂
 • 喷雾剂
 • 锭剂
 • 栓剂
 • 丸剂
 • 水丸剂
 • 膏剂
 • 胶囊剂
 • 口服溶液剂
 • 搽剂
 • 滴剂
 • 煎膏剂
更多
包装规格:
 • 0.2gx10片/盒
 • 30片/瓶
 • 6gx10袋/盒
 • 15ml/瓶
 • 10mlx6支/盒
 • 1.6gx3贴/盒
 • 10mlx10支/盒
 • 0.2gx20粒/瓶
 • 100ml/瓶
 • 10袋/盒
 • 10mlx12支/盒
 • 60片/瓶
 • 1.6gx2贴/盒
 • 4mgx5片/盒
 • 10gx6袋/盒
 • 0.5gx80粒/瓶
 • 40粒x5瓶/盒
 • 3gx15袋/盒
 • 10mgx10粒/盒
 • 2gx12袋/盒
 • 225ml/瓶
 • 5gx60袋/盒
 • 0.2gx24粒/瓶
 • 5mgx5片/盒
更多
储存方法:
 • 密封保存
 • 密闭/在干燥处保存
 • 密闭/防潮
 • 密封/置阴凉处
 • 遮光/密闭保存
 • 密封/置阴凉干燥处
禁忌症:
 • 尚不明确
 • 脐部疾患者禁用
 • 糖尿病患儿禁服
 • 糖尿病患者禁服
 • 对本品过敏者禁用
 • 风寒证者忌用
适应症:
 • 用于蛔虫病/蛲虫病
 • 儿童钙补充
综合排序
优惠返
历史低价
降价榜
降幅榜
价格
-
共找到7025 商品
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10